© Noodoe Corp. All rights reserved.

餐廳行銷講座報名表

      3/20 下午2:30~3:30

行銷講座地址:

台北市南港區三重路19-13號15樓

怎麼去: 台北市捷運藍線 南港展覽館站下

              走 500公尺(約六分鐘)